Clínica Veterinària les Franqueses · Animals de Companyia i Exòtics

Laboratòri d'Anàlisis Clíniques

Laboratori d'anàlisis clíniques

El fet de tenir un laboratori d'anàlisis clíniques al nostre centre ens permet disposar dels resultats en un menor temps amb el que guanyem una major capacitat de reacció enfront d'una urgència i per tant la resposta terapèutica serà en conseqüència més eficaç.
  • Hematologia
  • Bioquímica
  • Serologies
  • Urianàlisi
  • Citologies
  • Microscòpia
  • Anàlisi parasitològic de femtes